Tag Archives: ราชวงศ์

สีฟ้า - Seefah
0 comments / 3 votes

อย่าลืม “สีฟ้า” เวลาหิว สุดยอดความอร่อยที่อยู่คู่เมืองกรุงมากว่า 80 ปี แต่ละเมืองแต่ละประเทศมักมีร้านอาหารคู่บ้านคู่เมืองที่เปิดมาอย่างยาวนาน แน่นอนว่ากรุงเทพมหานครก็เช่นกัน ในปีนี้ สีฟ้า ร้านอาหารตำนานร้านหนึ่งของเมืองกรุงฯ ได้เปิดให้บริการมานานถึง 80 ปีเข้าไปแล้ว

0 comments / 3 votes

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec