Tag Archives: เป็นธรรมชาติ

KTC ถาวรปาล์มบีชรีสอร์ท traditional thai meet nature หาดกะรน ภูเก็ต
0 comments / 0 votes

ถาวรปาล์มบีชรีสอร์ท หาดกะรน ภูเก็ต -ให้ชีวิตอยู่ติดธรรมชาติ Where Thai Tradition Meets Nature การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สำหรับเด็กนั้น จะทำให้ได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ได้คิด ได้เปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิมๆ ครอบครัวเราจึงพยายามพาลูกไปเปิดหูเปิดตาทุกครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นกัน ที่เราได้ไปใช้ชีวิตอยู่ติดธรรมชาติกับ ถาวรปาล์มบีชรีสอร์ท หาดกะรน ภูเก็ต

0 comments / 0 votes

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec